Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС одобри корекции по бюджетите на ВСС и съдилища и утвърди бюджета за учебните и почивни бази на Прокуратурата

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджета за 2020 г. по параграф „Издръжка“ на Административен съд – Перник с 3 840 лв., с цел осигуряване на средства за авариен и неотложен ремонт на асансьорна уредба със седем спирки. Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Районен съд – Чепеларе за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация, 1 бр. принтери и 1 бр. токозахранващо устройство (UPS). Искането от председателя на районния съд е във връзка с увеличената щатна численост с един съдия по вписванията, за когото няма налична компютърна и периферна техника. Дадено е съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Районен съд – Благоевград с 5 606 лв., от които 4 408 лв. за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и 1 198 лв. за закупуване на 4 бр. ОЕМ лицензи за операционни системи Microsoft Windows Pro 10. С цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. UPS Пленумът даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Районен съд – Котел с 2 917 лв.

Дадено е съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Административен съд – Шумен на обща стойност 7290 лв. за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. скенер и 1 бр. копирна машина; на Специализирания наказателен съд за закупуване на 1 бр. дисплей, интерфейсен модул и софтуер за управление за оборудване на четири нови съдебни зали; на Административен съд - Благоевград за закупуване на подсистема „Хонорари и граждански договори“ към продукт „Аладин“.

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2020 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във