Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС определи координатор на проекта „Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Михаил Алексиев – председател на Районен съд – Перник за координатор на проект „Реализиране на Централизирана автоматична информационна система „Съдебен статус“.

С решение на ПВСС по протокол № 36/9 ноември 2017 г. е определена Светлана Бошнакова – член на ВСС, за координатор. На 22 декември 2020 г. е изтекъл срокът на договора с досегашния координатор, по който не са разходвани и получавани средства за възнаграждение.

Поради лична и служебна ангажираност на Сметлана Бошнакова, и предвид значимостта на създаването на ЦАИС, ВСС избра нов координатор по проекта. Кандидатурата на Михайл Алексов е обоснована с неговия дългогодишен опит в съдебната система като съдия и административен ръководител, както и с неговото участие в работната група по дейност 1 „Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани“, която е приключила. Той е запознат с останалите дейности по проекта, като ще бъде ангажиран с изпълнението на дейност 2 „Разработване и внедряване на Автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.

След удължаване на срока на проекта, реализирането му трябва да приключи до 22 декември 2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във