Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС организира публични дискусии: „Методология за анализ на факторите, водещи до зависимости на съдебната власт“

Висшият съдебен съвет организира публични дискусии на тема „Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт“, които ще се проведат в периода 14-21 октомври 2019 г. в петте апелативни райони. Събитията са част от реализирането на проект № BG05SFOP001-3.001-0022 „Ефективен достъп до правосъдие“, който се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Министерство на правосъдието, а партньор е Висшият съдебен съвет.

Основната цел на проекта „Ефективен достъп до правосъдие“ е подобряване достъпа до правосъдие чрез изграждане на механизъм за оценка и мониторинг на ефективността, независимостта и прозрачността на съдебната система. С изпълнението му ще бъдат изготвени методологии за независимостта на съдебната система и за проучване на общественото мнение относно удовлетвореността от съдебната система; ще бъдат анализирани възможностите за достъп до правосъдие по различни критерии и ще бъде създаден модел за достъп до правосъдие, както и ще бъде създаден постоянен механизъм за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК, с цел гарантиране на ефективно и справедливо правосъдие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във