Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС подписа Меморандум за сътрудничество с Националния център на щатските съдилища

Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към ВСС подписа Меморандум за сътрудничество с Националния център на щатските съдилища. Представители на Центъра бяха Матю Клайман и Брайан Остром. Двамата са главни консултанти в областта на съдебните изследвания от Националния център на щатските съдилища. На подписването присъстваха Соня Найденова, представляващата Висшия съдебен съвет, Магдалена Лозарова, Юлия Ковачева, Камен Иванов, Румен Боев, Галина Карагьозова, Елка Атанасова, Милка Йотова и Калин Калпакчиев.

Представляващата ВСС Соня Найденова заяви, че желанието да се подпише този Меморандум за сътрудничество, показва желание за изследване на служебното натоварване на прокурорите и съдиите, което ще даде възможност да се ползва експертизата на Националния център на щатските съдилища по отношение на методологията за изследване на натовареността на съдиите и прокурорите. По думите на Найденова, подписването на Меморандума е символично. То е оценка за доброто сътрудничество до момента между Центъра и ВСС, както е и знак за бъдещото им добро сътрудничество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във