Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС погна здраво разпределението на делото по несъстоятелността на КТБ от СГС

Висшият съдебен съвет реши да възложи проверка за случайното разпределение на делото за несъстоятелност на Корпоративна търговска банка АД, в Софийски градски съд, търговско отделение, която да се извърши от Комисия в състав:

1. Членове на Висшия съдебен съвет – Румен Георгиев, председател на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, Незабравка Стоева, председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и взаимодействие с инспектората към ВСС и Галина Карагьозова;

2. Компютърни специалисти от Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” в АВСС и външни специалисти по информационни технологии.

Предложението е направено от членовете на ВСС – Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Калин Калпакчиев във връзка с публичния интерес към начина за разпределение на делото за несъстоятелност на КТБ. Въпросите, които ще подлежат на проверка. Комисията определена от ВСС следва да извърши пълна проверка за изясняване на обстоятелствата свързани с разпределението на делото.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във