Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС поиска да си удължи мандата до избора на нов състав

Членовете на Висшия съдебен съвет да могат да продължат да изпълняват правомощията си до конституирането на нов състав на съвета, независимо от изтичането на конституционно уредения 5-годишен мандат. Кадровиците да имат допуск до класифицирана информация на принципа "необходимост да се знае". Една пета от съдиите и прокурорите да могат да искат предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на ВСС.

Това са част от текстовете, които членовете на ВСС поискаха да бъдат вкарани в проекта за изменение на Закона за съдебната власт. Днес се проведе извънредно заседание, на което бяха обсъдени предложенията на промени, направени от Министерството на правосъдието. Проектът ще бъде внесен утре за обсъждане в Министерския съвет. Очаква се на 7 март да бъде вкаран в Народното събрание. До 21 март измененията на ЗСВ трябва да са факт, според сроковете в преходните и заключителни разпоредби на Конституцията.

На днешното заседание възникна спор по предложението на правната комисия на съвета в закона изрично да се запише, че "съставът на ВСС продължава да упражнява правомощията си до конституирането на новоизбрания състав на ВСС". Аргументите на кадровиците бяха свързани с близо двугодишното забавяне на избора на нов главен съдебен инспектор. Сега измененията в Конституцията предвидиха изборът на членове на ВСС от парламента да става с квалифицирано мнозинство, също като този на инспекторите. За да не се стига до вакуум, кадровиците поискаха такава разпоредба в ЗСВ, пише "Правен свят".

Както правосъдният министър Екатерина Захариева, така и бившият конституционен съдия Благовест Пунев, който присъства на заседанието и е председател на Съвета за реформа, обаче възразиха на тази идея. И двамата заявиха, че това е в нарушение на решения на Конституционния съд.

Конституционно уставен мандат не може да се удължава със закон, това е на ръба на Конституцията, отсече Захариева.

Пунев напомни, че Конституционният съд е приел, че с изтичането на мандата, правомощията се прекратяват. Изкуственото удължаване на мандата създава условия за злоупотреба с власт, добави той.

Въпреки това, членовете на съвета настояха и ще внесат такова предложение.

Другият спорен момент е искането им с преходните разпоредби да се промени Законът за класифицираната информация и те да получат достъп до секретни данни на принципа "необходимост да се знае". Това не е първият път, в който ВСС настоява да има такъв допуск. Макар да са административен орган и да не боравят със специални разузнавателни средства, кадровиците смятат, че трябва да имат достъп, защото понякога в рамките на дисциплинарни производства им се налагало да четат дела със секретен гриф.

Според сегашния чл. 27, ал.5 от ЗСВ (който се запазва и в проекта) "Процедурата за предсрочно освобождаване на основанията по чл. 130, ал. 8, т. 2 - 4 от Конституцията на Република България или при установяване на несъвместимост на изборен член на Висшия съдебен съвет, избран от Народното събрание, може да започне и по искане на една пета от народните представители". Кадровиците предложиха да има реципрочност и да се предвиди такава процедура и по искане на 1/5 от броя на съдиите и на прокурорите. Така ще им се даде право и те да искат процедура за предсрочно прекратяване на мандата.

Някои други положения в проекта предизвикаха спорове – например кога най-рано или най-късно да се свикват общите събрания за избор на членове на съвета, дали да има един или два етични кодекса (за съдии и за прокурори), в каква поредност да се изпишат членовете на съвета по право, които могат да искат свикването на Пленума и дали да се добави, че това може да направи и най-старшият от тях и др. Тъй като самите членове на съвета имаха разногласия по някои пунктове, правосъдният министър накрая им се накара: "От два месеца работим по проекта. Не сте изпратили становища. В работната група пристигнаха само едино или две. А днес трябва да го вкараме в Министерския съвет." Затова кадровиците решиха да не се занимават с въпроси, по които и те самите нямат единно мнение. А по други могат да дебатират и да си избистрят становищата, когато дойде време за обсъждане на втория проект за промени в ЗСВ, отнасящ се до конкурси, атестиране и т.н.

Още днес ВСС трябва да подготви своите предложения и да ги прати на Министерството на правосъдието, което също днес ще ги обсъди, за да може да внасе утре проекта в МС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във