Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС поощри двама прокурори

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Антони Лаков – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Лаков е поощрен по предложение от главния прокурор на Република България. В предложението е посочено, че Антони Лаков има над 37 години юридически стаж, изцяло в системата на прокуратурата. Заемал е последователно длъжностите: младши прокурор в Районна прокуратура – Монтана от 27.07.1981 г. до 01.08.1983 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Монтана от 01.08.1983 г. до 15.11.1984 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – София от 15.11.1984 г. до 01.07.1986 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Карлово от 01.07.1986 г. до 01.01.1989 г.; заместник-районен прокурор на II районна прокуратура – София от 01.01.1989 г. до 01.04.1992 г.; прокурор в СГП от 01.04.1992 г. до 01.02.2000 г. и прокурор във ВКП от 01.02.2000 г. и към настоящия момент.

Посочено е, че прокурор Лаков притежава много добра правна подготовка, изпълнява изключително отговорно и компетентно служебните си задължения, ползва се авторитет и уважение, а с действията и поведението си допринася за издигане авторитета на съдебната власт.

С решение от днес, Антони Лаков е освободен от заеманата длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от 30.04.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Катя Пейкова Антонова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Антонова е поощрена по предложение от главния прокурор на Република България. Тя има над 28 години юридически стаж в системата на прокуратурата. Заемала е последователно следните длъжности: младши прокурор в Районна прокуратура – Чирпан от 14.11.1990 г. до 11.03.1991 г.; районен прокурор на Районна прокуратура – Чирпан от 11.03.1991 г. до 01.12.1995 г.; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив от 01.12.1995 г. до 04.05.1998 г.; прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив от 04.05.1998 г. до 05.10.2014 г.; прокурор във ВКП от 05.10.2004 г. и към момента.

В предложението е посочено, че Катя Антонова притежава много добра правна подготовка, при взаимоотношенията си с магистратите и съдебните служители е принципна и коректна, а с „отговорното и при доказан професионализъм изпълнение на служебните задължения е дала своя личен принос при осъществяване правомощията на Прокуратурата и издигане авторитета на съдебната власт“.

С решение от днес, Катя Антонова е освободен от заеманата длъжност „прокурор“ във ВКП, считано от 03.05.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във