Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС повторно реши: Иван Гешев е новият главен прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет след проведено явно електронно гласуване и при получения резултат 20 гласа „за“ и 4 гласа „против“, на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 30, ал. 2, т. 6, във вр. с 173, ал. 13 от Закона за съдебната власт, повторно предложи на президента на Република България да издаде указ за назначаване на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България. Решението ще бъде изпратено незабавно на държавния глава.

Заседанието на Пленума на ВСС започна със дебат дали да се обсъжда публичната позиция на президента Румен Радев, оповестена с изявлението му пред медии, по повод Указ № 253 от 7 ноември 2019 г., с който бе върнато на ВСС предложението за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор за повторно гласуване.

Изложени бяха аргументи както в подкрепа, така и против направените процедурни предложения – за прекратяване на  процедурата за избор на главен прокурор и откриване на нова или за продължаването ѝ.

След двучасова дискусия Пленумът на Висшия съдебен съвет с 20 гласа „за“  и 4 гласа „против“ реши да продължи процедурата за избор на главен прокурор с прегласуване на кандидатурата на Иван Гешев – заместник на главния прокурор при ВКП.

Преди повторното гласуване, членовете на Висшия съдебен съвет Боян Новански, Йордан Стоев, Севдалин Мавров, Евгени Диков, Пламена Цветанова, представляващият ВСС Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Пламен Найденов, Огнян Дамянов и главният прокурор Сотир Цацаров аргументираха вота си в подкрепа на кандидата.

Отрицателния си вот обосноваха председателят на Върховния касационен съд и членовете на ВСС Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска.

Резултатът от гласуването бе официално съобщен на прокурор Гешев от министъра на правосъдието Данаил Кирилов пред Пленума на ВСС. Иван Гешев благодари на Пленума на ВСС и на професионалната общност за оказаната подкрепа и заяви, че „ще направи всичко възможно да оправдае  полученото доверие“. Той благодари и на членовете на ВСС за проведения професионален избор, съобразно Конституцията и закона, без да се подадат на безпрецедентния натиск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във