Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС прави проверка за нарушения на Правилника за администрацията в съдилищата

Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС прие решение да се изготви анализ на нарушенията на Правилника за администрацията в съдилищата по отношение на правилата за образуване и водене на делата в съдилищата през 2016-2018 г., въз основа на актове за извършени проверки от Инспектората към ВСС. Целта на анализа е да бъде установено евентуалното наличие на различни подходи при образуването на делата и отражението им върху статистическите данни по отношение на натовареността на съдилищата.

Подготовката на анализа ще бъде възложена на комисия от трима правни експерти от Администрацията на Висшия съдебен съвет.

Докладът трябва да бъде готов в двуседмичен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във