Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС предложи на президента да освободи проф. Лазар Груев като шеф на ВКС

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС, Висшият съдебен съвет взе решение да предложи на Президента на Република България, на основание чл.30, ал.1, т.6 от ЗСВ във връзка с чл. 129, ал.2 от Конституцията на Република България да освободи проф. д-р Лазар Георгиев Груев от длъжността „председател на Върховен касационен съд” поради изтичане на мандата му на 21.11.2014 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във