Параграф22 Weekly

§22 Новини

ВСС преизбра председателя на Районен съд - Велико Търново

Със 17 гласа "за", 1 "против" и 2 "въздържал се" Висшият съдебен съвет избра Десислава Миткова Чалъкова - Минчева за административен ръководител - председател на Районен съд - Велико Търново. Това е втори мандат за съдия Чалъкова на този пост.


Съдия Десислава Чалъкова - Минчева има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Работила е последователно като съдия в Районен съд - Горна Оряховица и Районен съд - Велико Търново, заемала е ръководните длъжности на зам. административен ръководител и административен ръководител на Районен съд - Велико Търново. Като председател на съда е създала отлична организация в работа на съдиите по администрирането на делата и приключването им в законоустановените срокове.


През 2013 г. Районен съд - Велико Търново участва като съд-модел в изпълнението на проект "Правосъдие - приятел на детето", който се осъществява от фондация "Международна социална служба България" и фондация "Детски правен център България".


Кандидатурата на съдия Десислава Миткова-Чалъкова за поста бе подкрепена и от неправителствената организация "Център за медиация" - Велико Търново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във