Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС преизбра за началник магистрат, който управлява съд от 23 г.

Висшият съдебен съвет с 13 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се” избра за втори мандат Цветанчо Димитров Трифонов за административен ръководител - председател на Районен съд - Козлодуй. Другият кандидат Адриана Георгиева Добрева, съдия в Районен съд – Козлодуй не получи нито един глас „за”, а 12 „против” и 4 „въздържал се”.

Съдия Трифонов има над 23 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Работи в съдебната система от 1991 г., когато е назначен на длъжността председател на Районен съд – Кнежа. От март 2010г. до настоящия момент е председател на Районен съд – Козлодуй.

В Концепцията си за стратегическо управление Ц. Трифонов определя за приоритетни цели - надграждане и развитие на постиженията по отношение утвърждаване достигнатите принципи на гарантиране върховенството на закона, независимост, ефективност, прозрачност и отчетност на съдебната система.

В изслушването си пред членовете на ВСС кандидатът посочи, че през мандата му са внедрени добри и удачни практики, утвърдени са колегиални отношения между магистратите, въведен е принцип на екипност и прозрачност в дейността на съда. Въпроси към кандидата зададоха Галина Карагьозова и Светла Петкова свързани с работния микроклимат и гарантирания достъп достъп до правосъдие.

Съдия Трифонов бе подкрепен от Даниела Костова, която посочи, че Районен съд Козлодуй е управляван изключително добре в предходния мандат на кандидата и следва да му бъде предоставена възможност за развитие на постигнатото и надграждане на установените добри практики.

Facebook logo
Бъдете с нас и във