Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС прие вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 9, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Вътрешни правила на Висшия съдебен съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В 7- дневен срок, на основание чл. 107, ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде изпратено уведомление по образец до Дирекция„Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“.

Правилата предвиждат мерки за предотвратяване и разкриване на действията на физически и/или юридически лица, групи и организации на организираната престъпност, насочени към изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те установяват организацията по осъществяване на вътрешен контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им; очертават приложното поле на комплексната проверка и параметрите на разширената и опростена комплексна проверка; действията при отказ от извършване на операция или сделка, установяване и прекратяване на делови взаимоотношения; начини за идентификация и проверка на идентификацията, както и способи за изясняване на произхода на средства; собствена оценка на риска по чл. 98 от ЗМИП и определяне на рисковия профил на клиентите; регламентират процедури за събиране, съхраняване и разкриване на информация, както и обучение на служителите, във връзка с дейността им по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във