Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС прие за сведение доклад за участие в 21-то пленарно заседание на КСЕС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Майя Русева, съдия във Върховния касационен съд, член на Консултативния съвет на европейските съдии, от участие в 21-то пленарно заседание на КСЕС, проведено дистанционно в периода 4-6 ноември 2020 г. На форума е прието Становище № 23 „Ролята на асоциациите на съдиите за поддържане независимостта на съдебната власт“, което разглежда функционирането на отделните съдебни системи в Европа. В него се посочва съществуването на голямо разнообразие на поставените цели, броя членове и изискванията за членство, като общото между тях е, че са  самоуправляващи се, с приоритетна цел защита независимостта на съдиите, обезпечаване на техния статут и осигуряване на адекватни условия на работа.

В Становището е посочено, че асоциациите трябва да са тясно въвлечени във всички усилия за съдебни реформи и да имат отношение към бъдещо законодателство по въпроси за статута на съдиите и администрацията на съдилищата, обучението и етиката. Прави се препоръка съдийските сдружения да избягват ориентиране на дейността им според интереси на политически партии и политически въпроси.

На пленарното заседание е решено през 2021 г. да бъде прието Становище относно еволюцията на съдебните съвети и тяхната роля за независима и безпристрастна съдебна система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във