Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС прие за сведение решение на ВАС, с което е отменено дисциплинарното наказание на Кирил Димитров – прокурор в СГП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 9244 от 18.06.2019 г. на Върховния административен съд (ВАС) – петчленен състав – II колегия, постановено по адм. дело № 1858/2019 г., с което се отменя Решение № 80 от 04.01.2019 г. на ВАС – шесто отделение, постановено по адм. дело № 4867/2018 г., и вместо него постановява: Отменя решението на Прокурорската колегия на ВСС, прието по т. 2 от протокол № 7 от проведено заседание на 07.03.2018 г., с което е потвърдено наложеното със заповед № 118/15.01.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание „забележка“ на Кирил Димитров Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия отложи за следващо заседание разглеждането на заповедта на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Диана Янкова Векилова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във