Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС продължи с дисциплинарките

Висшият съдебен съвет прие за сведение заповеди на административни ръководители, с които е обърнато внимание на магистрати, както следва:

•Заповед на Лазар Минчев – административен ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Разград,  с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Рая Петкова Йончева – съдия в Окръжен съд – гр. Разград;

•Заповед на Мина Грънчарова– административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ямбол,  с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Георги Стоянов Георгиев - прокурор в Районна прокуратура – гр. Ямбол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във