Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС публикува информация за двамата кандидати за членове на съвета

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС“ са публикувани изискуемите от Закона за съдебната власт документи за Деян Денев и Марина Михайлова - кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Представени са информация от техните кадрови досиета и справки от Инспектората към ВСС.

Публикувани са също предоставените от кандидатите на основание чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ документи. Сред тях са Мотиви и Концепция за работа като изборен член на ВСС от квотата на съдиите, изготвени от Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд, и Концепция за дейността на ВСС от Деян Денев – съдия от Окръжен съд – Варна.

На насроченото за 31.08.2021 г. заседание Съдийската колегия на ВСС ще се произнесе по допустимостта на кандидатурите, предложени от съдии от Апелативен район – Варна, и от Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във