Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС реши да се разработи нова версия на софтуера „LawChoice” 5.0

Приехме на първо място да се разработи нова версия на софтуера „LawChoice” 5.0. Това каза пред журналисти Галина Карагьозова, член на Висшия съдебен съвет (ВСС). По думите на Карагьозова, новата версия трябва да е съобразена с всички препоръки, дадени в техническия доклад на външния експерт Васил Величков, участвал в комисията за проверка на разпределението на делото КТБ. „Той е изготвил страничен доклад, в който има отделен раздел – технически препоръки за гарантиране на информационната сигурност на системата за случайно разпределение на делата при разработка на нов или подобряване на съществуващия софтуер. С оглед липсата на пари решихме ако е възможно, вече съществуващият да се подобри”, заяви Галина Карагьозова.

На второ място, след като се направи това подобрение – да се направи нов одит на „LawChoice” 5.0, за да се разбере дали новата версия отразява в пълнота препоръките, дадени в тези технически препоръки и дали отговаря на стандартите за сигурност”, обясни Карагьозова. По думите й, за да влезе в сила новият продукт от 1 януари 2015 г., очевидно до края на декември трябва да се свърши с актуализацията на софтуера, а заедно с това трябва да се извърши и одитът му

Facebook logo
Бъдете с нас и във