Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС се обърна и към квалификацията на магистратите

На встъпителна конференция в хотел „Хилтън” – София, Висшият съдебен съвет представи проекта „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, по договор № 13-24-1/ 15.11.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът бе представен от г-жа Елка Атанасова – ръководител на проекта и член на ВСС и доц. Георги Димитров, представител на консорциум „ФПИ-Идеин”, отговарящ за обученията. Приветствие към магистратите и екипа на проекта отправи г-жа Моника Димитрова – Бийчър – Директор на дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”

„Това е първият проект на Висшия съдебен съвет от създаването му като орган, насочен към професионалната квалификация на магистратите. Радостни сме, че имаме възможността да дадем свободата на колегите да изберат да се включат в обучение по темите, които ги вълнуват. Чрез проекта ВСС изпълнява една от основните си конституционни функции за организиране на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите съгласно член 130 от Конституцията на РБ”, сподели ръководителят на проекта г-жа Атанасова. Тя допълни, че в момента се провеждат лични интервюта и над 300 анкети сред магистратите за идентифициране на потребностите от обучения и теми.

Проектът на ВСС цели да се повиши капацитета на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители за прилагане на съдебната практика и промените в законодателството, както и да се изгради модел за специализирано обучение извън Националния институт на правосъдието. В рамките на проекта ще се извърши разработване на програма за професионална квалификация на магистрати и ще се изработят обучителни модули за провеждането на обученията. Предвидено е участие в обученията на над 500 съдии, прокурори и следователи. Сред темите на обученията ще бъдат енергетика, административно и европейско право, финансово управление и други. По проекта за първи път се предвижда обучение на магистрати – членове на етичните комисии в органите на съдебната власт по основни въпроси от областта на професионалната етика.

Дейностите по проекта предвиждат още разработването на 9 специализирани програми за обучение, подготовката на най-малко 36 обучители, изготвянето и отпечатването на ръководства, наръчници и учебни помагала.
Резултатите от проведените обучения ще бъдат оповестени по време на заключителна конференция. Очаква се изпълнението на проекта да приключи до 15.06.2015 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във