Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС ще избира председатели на 17 районни съдилища и 1 районна прокуратура

Висшият съдебен съвет на основание чл.167, ал.2 от ЗСВ откри процедура за избор на административни ръководители, в седемнадесет районни съдилища и една районна прокуратура, в които мандатът на ръководителите им изтича в периода 01.12 – 14.12.2014г., както следва: РС – Айтос, РС- Генерал Тошево, РС – Плевен, РС – Ардино, РС-Бяла Слатина, РС – Монтана, РС-Лом, РС – Тутракан, РС – Трявна, РС – Котел, РС – Тетевен, РС – Чепеларе, РС – Девин, РС – Елена, РС – Павликени, РС – Нови Пазар и РП – Свиленград.По предложение на Комисията по предложенията и атестирането и в изпълнение на чл.193, ал.3 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет проведе второ класиране за обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд, с решение на ВСС по протокол № 10/14.03.2013 г.

В конкурса за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на седем свободни длъжности за „съдия” в Специализиран наказателен съд, след изтичане на законоустановения едномесечен срок за встъпване в длъжност съгласно чл. 161 от ЗСВ на Петър Теодоров Стоицев, една от обявените свободни длъжности към този момент не е попълнена.

След гласуване по поредността на класирането на свободната една длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд бе преместен Пламен Борисов Евгениев – прокурор в Специализираната прокуратура.
 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във