Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС ще разгледа проектното предложение за изработването на съдебната карта на съдилищата и прокуратурата

На днешното си редовно заседание ВСС ще разгледа Проект на решение относно кандидатстване с проектно предложение „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурата и изработване на Единна информационна система за съдилищата /ЕИСС/” по Оперативна програма „Добро управление”. Чрез съдебната карта ще се преценява натовареността на отделните съдилища, от което ще зависи техния брой и разпределение. Броят на съдиите ще се обвърже с числеността на населението и ще се определи минимален брой магистрати за един районен съд, както и стандарти за придвижване на гражданите до сградата на съда. Тя трябва да бъде изработена до края на година.

Като други точки в дневния ред на магистратите са заложени избор на районен прокурор на Районна прокуратура Крумовград, Елена и Момчилград, както и проект на решение по предложението на петима членове на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Веселина Йорданова Ставрева - съдия в Софийски градски съд. ВСС ще разгледа и Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет и на съдебната власт за участие в срещите на проектните екипи на ЕМСС: по Проект 1 на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2015-2016 г. „Независимост и отчетност на съдебната власт – продължение”, за периода 7-8 март 2016 г. в Брюксел, Белгия и по проект 2 на Европейската мрежа за съдебните съвети за 2015 – 2016 „Стандарти ІV – стандарти за представителство на гражданското общество в съдебното управление”, която ще се проведе в периода 10-11 март 2016 г. в Любляна , Словения.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във