Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС ще сключи договор за извънгаранционна поддръжка на Системата за случайно разпределение на делата

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие и възложи на представляващия ВСС да сключи договор със „СМАРТ СИСТЕМС 2010“ ЕООД за извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на делата за срок от 12 месеца на стойност 20 000 лв. без ДДС, съгласно получената оферта. В договора ще бъде предвидена клауза за прекратяването му след внедряването на Единната информационно система в съдилищата през 2020 г., която се изготвя в рамките на проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", осъществяван по ОП „Добро управление“.

Офертата на „СМАРТ СИСТЕМС 2010“ ЕООД е единствена в продължилата над девет месеца процедура по набиране на оферти. През този период многократно е обявявана покана за набиране на оферти за извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на делата.

Съгласно офертата за извънгаранционното обслужване на Системата извършване на процедури по поддържане в експлоатационната годност на базата данни на системата; извършване на диагностика на докладваните проблеми с функционалността; отстраняване на евентуални грешки в работата на системата; консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата, използвана от приложението на мястото на инсталация; възстановяване на системата и данните при евентуален срив; регулярна проверка на системата по отношение на сигурността, възникнали грешки в работата на системата, измерване на бързодействието, анализ на тенденциите на нарастване на данните и евентуални мерки за избягване на проблемите свързани с това; извършване на процедури, свързани с текущи настройки и преконфигурации на мета данни в системата.

Предвижда се цялостното проследяване, регистриране и управление на заявки за проблеми и/или дефекти да се осъществява посредством система за регистриране на проблеми, която ще работи в режим 24/7.

Всички лица с регистрация в системата ще имат възможност да проследяват развитието по отстраняване на проблем в реално време посредством уеб интерфейс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във