Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС ще събира информация от четири източника за случая със съдия Румяна Ченалова

На извънредно заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС) е взето решение да се даде срок до 17 декември на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към съвета, да вземе становище по казуса "съдия Румяна Ченалова", относно обвиненията, отправени към нея от френския посланик Ксавие Ларен дьо Кабан. На заседанието стана ясно, че ВСС ще събере информация по случая от четири източника. Първият ще бъдат ИТ специалистите на ВСС, като на тях е възложено да направят проверка в архива, с който разполагат за случайното разпределение на делата в Софийски градски съд (СГС). Вторият източник ще бъде Инспектората към ВСС, който вече има официално изявление по случая и започва проверка. Магистратите поясниха, че ще изискват максимално бързо информация от прокуратурата, която ще разследва случая в две насоки. Първата е да се извършват проверки за действията на синдика от информация събрана от управители или ръководства на търговските дружества. Третата насока ще бъде върху информацията, която ще излезе от прокуратурата въз основа на проверяваната дейност на синдика и съдията. Четвъртият източник на информация, който ще използват от ВСС по делото срещу съдия Румяна Ченалова е проверка на дейността на синдика от отговорния Инспекторат към ВСС.

Магистратите изказаха мнението си относно актуализацията на реформата в съдебната система, като я подкрепиха напълно и не се противопоставиха на намерението за преразпределение на членовете във ВСС за работа във 2 колегии- съдии и прокурори. Въпреки това изразиха опасенията си, че ако няма изменение в Конституцията, тези промени крият опасност от дестабилизация на самите органи на изпълнителната власт. На събранието магистратите решиха да извършат проверка на сигурността на софтуера използван за случайното разпределение на делата, да се въведе негова доработена версия, както и на всички модули, съществуващи в системата. Те поясниха, че тази проверка ще бъде възложена на ресорната комисия на ВСС по информационни технологии, в която да се включат и представители на Върховния касационен съд и прокуратурата, както и външни експерти. Магистратите поясниха, че има организационна среща на 10 декември в сградата на ВСС с всички поканени експерти, като те трябва да изготвят доклада си до 17 декември. Като на главния секретар е възложено въз основа на този доклад до 22 декември да изготви и подробен анализ с отговор на въпросите - какви са техническите способности на въпросния софтуер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във