Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС ще сътрудничи с Международния институт за наказателно правосъдие и права на човека в Сиракуза

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще участва в изпълнението на съвместен проект на  Висшия съдебен съвет на Италия и френското Министерство на правосъдието по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на Европейския съюз, при условие за последващо одобряване от Пленума на параметрите на конкретния проект. В тази връзка за участие в координационната среща в гр. Рим бе определена Даниела Машева.

Поканата за съвместно сътрудничество е получена от Международния институт за наказателно правосъдие и права на човека в Сиракуза. ВСС е осъществявал сътрудничество с Института при изпълнението на проект за научни изследвания и изграждане на капацитет за укрепване на борбата срещу незаконната търговия в Югоизточна Европа през 2017 г.

Международният институт е подпомагал научното и логистично управление на туининг проекта „Укрепване на ефикасността, отчетността и прозрачността на съдебната и прокурорската система в Косово“, финансиран от Европейската комисия. Предвид успешното изпълнение на проекта Висшият съдебен съвет на Италия и френското Министерство на правосъдието ще представят съвместно проектно предложение за нова безвъзмездна финансова помощ, за да продължат сътрудничеството с цел ефективно подобряване на правосъдната система в Косово, като е отправена покана към ВСС за присъединяване към този консорциум и подкрепа за изпълнението на съответния проект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във