Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС ще участва в проект „Надграждане на Имотния регистър за интеграция с Кадастралния регистър и е-услуги"

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Боян Новански и Стефан Гроздев участие в работната група за преглед на пакета от предложени нормативни промени, изготвени по проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“.

Сформирането на работната група е инициирана от Министерство на правосъдието. Предмет на разглеждане от работната група ще бъдат следните проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, съответно на нови нормативни актове - Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс; Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията; Проект на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи (чл. 7, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър); Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (чл. 6, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър); Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър; Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във