Параграф22 Weekly

§22 Новини

ВСС свива кадровия състав на правораздавателната система

Висшият съдебен съвет (ВСС) продължава с оптимизирането на съдебната власт с оглед преодоляване на проблема с неравномерната натовареност. По предложение на Главния прокурор Цацаров, ВСС съкрати 14 бройки за длъжност "следовател" в Софийска градска прокуратура и Окръжните прокуратури в Пловдив, Бургас, Ямбол и Велико Търново и разкри 14 длъжности "прокурор" в натоварената Софийска градска прокуратура.


Във връзка с оптимизиране на щата в административните съдилища, ВСС съкрати 2 длъжности "заместник-административен ръководител" в Административен съд - Добрич и Административен съд - Плевен и разкри 2 длъжности "съдия" в Административен съд - Стара Загора и Административен съд - Бургас. Същевременно, по искане на председателя на Върховния административен съд, ВСС намали щатната численост на съда с длъжности за съдебни служители като ги трансформира и разкри две длъжности "съдия" в същия съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във