Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС учи магистрати да се борят с конфликтите на интереси

На 10 ноември 2014 г., в Съдебната палата във Велико Търново се проведе третата среща – семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси /ЗПУКИ/, в която участваха около 60 административни ръководители на органи на съдебната власт от апелативните райони Варна и Велико Търново. Това бе последната от серията срещи по апелативни райони по приложението на ЗПУКИ и обсъждане на актуални проблеми във връзка с прилагането му и превенция конфликта на интереси, съгласно Годишната програма на Висшия съдебен съвет за 2014 г.

Семинарите бяха организирани по инициатива на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет /ВСС/ съвместно с Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Участие взеха членовете на КПУКИ Паскал Бояджийски и Катя Станева и председателят на комисията д-р Николай Николов. От страна на ВСС, присъстваха д-р Незабравка Стоева – председател на КПУКИВИВСС, Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев и Галя Георгиева. Камарата на независимите оценители бе представител на неправителствените организации включени в състава на Гражданския съвет към ВСС.

Срещата бе открита от председателя на КПУКИВИВСС д-р Незабравка Стоева, която изложи основните проблеми по приложението на ЗПУКИ, обуславящи провеждането на подобни форуми като оцени необходимостта от провеждането на широка дискусия, в т.ч. с участието на магистрати с цел превенция на конфликта на интереси в съдебната система.

За пореден път бяха обсъдени спорните моменти относно правилното прилагане на института на отвода, както по чл. 19 от ЗПУКИ, така и по ГПК, НПК и АПК. Разяснени бяха особеностите на режима на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ. В изложението си д-р Стоева подчерта, че проведените срещи с участието на КПУКИ, КПУКИВИВСС и административните ръководители на органите на съдебната власт от петте апелативни района са предпоставка за правилното прилагане на законовите разпоредби относно конфликта на интереси в съдебната система и за намиране на най-удачните способи за превенцията му.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във