Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС уточни за Цветан Цветанов как стоят нещата реално

Във връзка с участие на Цветан Цветанов в предаването „Тази сутрин” по бТВ, публикувано на сайта на телевизията на 8 март 2016 г. със заглавие „Съдиите по делата срещу мен получиха повишение”, ВСС прави следните уточнения:

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №19 от 9 април 2015 г., т. 6.4. на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт Спас Николов Иванчев – съдия в Апелативен съд – гр. София, е повишен в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност, след събеседване в проведена конкурсна процедура за повишаване в длъжност и преместване.

В състава на конкурсната комисия, изготвила класирането, са участвали петима съдии от Върховен касационен съд. Съгласно чл. 189, ал. 8 от Закона за съдебната власт поименният състав на комисията е определен от Висшия съдебен съвет въз основа на изтеглен на публично заседание жребий измежду съдиите във Върховния касационен съд.

На 16 юни 2014 г. Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” е изслушала съдия Тони Гетов от Софийски градски съд във връзка с негова молба с вх. №11-063-475 от 5 юни 2014 г., депозирана на основание Раздел II, т. 1.5., вр. т.1 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати по повод твърдения, че е произнесъл присъда по НОХД № С-155/2013 г. вследствие на оказан политически натиск върху член на семейството му.

В резултат на проведеното изслушване и представените документи КПЕПК не е установила данни за оказан натиск върху съдия Тони Гетов от страна на ръководството на СГС, от страни по делото или от политическа сила чрез член на неговото семейство, за което своевременно е публикувано прессъобщение на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Пресцентър”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във