Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС, ВКС и ПРБ поздравиха българските юристи с 16 април

Боян Магдалинчев - представляващ ВСС поздрави юристите:

От името на Висшия съдебен съвет Ви поздравявам с професионалния Ви празник и Ви пожелавам крепко здраве, кураж, сила и непоколебимост в отстояване върховенството на закона и демократичните ценности, които по силата на своя професионален и житейски избор сме превърнали в призвание, мисия и дълг към българската държава.

Днес ВСС и магистратската общност при сериозни предизвикателства за работа в условия на световна пандемия, запазване на живота и здравето на работещите в съдебната система и гражданите, решаваме въпросите за реформата на съдебната карта, въвеждането на електронно правосъдие и медиацията, осигуряване на балансирана натовареност и трудови възнаграждения, повишаване на професионалната квалификация и мотивацията, участие на български магистрати в европейски институции и организации.

Пожелавам Ви с мъдрост, достойнство и вдъхновение да постигате професионални успехи и удовлетворение, осигурявайки равновесието между закона и справедливостта, в духа на онези възрожденци и първи представители на българския народ, проправили пътя към модерната европейска държавност!

В поздравлението на ВКС се отбелязва:

Днес честваме делото на онези народни представители от Учредителното събрание във Велико Търново, които вместо препоръчания от Берлинския конгрес Органически устав изработват Търновската конституция, подписана от тях на 16 април 1879 г.

Именно в Търновската конституция е регламентирано разделението на трите власти – законодателната, изпълнителната и съдебната, което е важно да си припомняме не само на 16 април.

Днес юристите в Република България са призвани да бранят демократичните принципи и ценности, въплътени в новата ни Конституция от 1991 г., а предизвикателствата пред тях са големи, защото много отдавна обществото ни би трябвало да е разбрало, че правовата държава не е даденост и са нужни усилия, за да я опазим.

Честит празник на българските юристи и на всички, работещи в съдебната система!

Бъдете здрави, почтени и мъдри!

ПРБ поздрави всички юристи с професионалния им празник:

Главният прокурор и ръководството на ПРБ поздравяват всички съдии, прокурори, следователи, юристи и съдебни служители по случай  честването на 142 години от приемането на Търновската конституция.

Няма по-висша ценност от правосъдието. Обществото винаги е имало и ще има нужда от право и правосъдие. Правото е израз на справедливостта, а правосъдието е начинът за постигането на тази справедливост и гаранция за защита на законово закрепените права и интереси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във