Параграф22 Daily

§22 Новини

ВСС възстанови Пламена Цветанова като прокурор във Върховна касационна прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе заседание с единствена точка в дневния ред - молба от Пламена Цветанова за възстановяване  по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ.

Прокурорската колегия възстанови Пламена Цветанова на длъжността „прокурор“ във Върховна Касационна прокуратура, считано от датата на предсрочното й освобождаване. Длъжността, на която е възстановена прокурор Цветанова е равна по степен на длъжността, заемана от нея преди избирането й за член на Висшия съдебен съвет – „следовател“ в Национална следствена служба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във