Параграф22 Daily

§22 Новини

Върнаха по съдилища и прокуратури старите съдебни инспектори, изтеглиха в София новите

Висшият съдебен съвет във връзка с изтичащия мандат на съдебни инспектори възстанови на основание чл. 50 от Закона за съдебната власт осем съдебни инспектори  на заеманите от тях преди това длъжности съдия и прокурор в органите на съдебна власт. С решението на ВСС Светлана Георгиева Бошнакова е възстановена на длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, Янка Стоянова Гочева на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура – Благоевград, Албена Йорданова Кузманова на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пазарджик, Албена Кирилова Костова на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, Любомир Иванов Георгиев на длъжност „следовател” в следствен отдел към Софийска градска прокуратура, Захаринка Димитрова Тодорова на длъжност „съдия” във Върховния административен съд, Весела Стоянова Николова на длъжност „съдия” в Административен съд – София – град и Димана Николова Йосифова на длъжност „съдия” в Софийски градски съд.

Висшият съдебен съвет разкри една щатна длъжност „съдия” в Административен съд – София – град, във връзка с възстановяването в длъжност на съдия Захаринка Тодорова.

Членът на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров си направи отвод и не участва в обсъждането и гласуването на предложението относно прокурор Любомир Георгиев.

Във връзка с избирането им от Народното събрание за инспектори в Инспектората към Висшият съдебен съвет, ВСС освободи днес девет магистрати от заеманата от тях досега длъжност, считано от датата на встъпване в длъжност в ИВСС.

С решението на Висшия съдебен съвет Лидия Христова Стоянова и Теодора Георгиева Нинова са освободени от заеманата от тях длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд.

Игнат Иванов Георгиев е освободен от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Административен съд – гр. Перник,  както и от длъжността „съдия“ в същия съд.

Любомир Василев Крумов е освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – гр. София.

Генади Йорданов Георгиев е освободен от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура.

Мария Господинова Нейкова е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура, както и от длъжността „прокурор“ в същата прокуратура.

Любка Димитрова Кабзималска е освободена от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура, както и от длъжността „прокурор“ в същата прокуратура.

Стефка Станева Мулячка е освободена от заеманата длъжност „следовател“ в Националната следствена служба.

Александър Божидаров Мумджиев е освободен от заеманата длъжност „следовател“ в Софийска градска прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във