Параграф22 Daily

§22 Новини

Върнаха за ново разглеждане наказателното дело срещу частен съдебен изпълнител

Апелативен съд-Бургас отмени присъда срещу Тодор Мавродиев и върна делото за ново разглеждане в Окръжен съд Бургас, съобщиха от пресцентъра на съда. На 30 октомври първоинстанционният съд го е признал за виновен в това, че на 8 юли 2011 г., в град Бургас, в качеството на длъжностно лице, изпълняващо публични функции и заемащо отговорно служебно положение – частен съдебен изпълнител, при оценка на недвижим имот по изпълнително дело, образувано въз основа на издаден изпълнителен лист по частно гражданско дело на Районен съд Бургас, е нарушил служебните си задължения, като не назначил служебно вещо лице със съответната оценителска правоспособност и специални знания в областта на ценообразуването, изготвил „постановление за определяне на начална тръжна цена на недвижим имот от 42 120 лева, при експертна пазарна стойност от 171 100 лева на недвижим имот обявен за публична продан – еднофамилна триетажна жилищна сграда в град Черноморец, област Бургаска и с цел да набави облага за взискателя по същото дело (на 16 август 2011 г. го обявил за единствен наддавач и купувач и на 24 август 2011 г. му възложил имота), и от това са могли да настъпят немаловажни имуществени вредни последици за солидарните длъжници и собственици на имота в размер на 86 205 лева, представляващи разликата между 75 на сто от експертната пазарна стойност и началната продажна цена.

Окръжен съд Бургас е наложил на Марводиев наказание 2 лишаване от свобода, като е отложил изпълнението му с 4 години изпитателен срок. При въззивния контрол Апелативен съд-Бургас е установил, че първоинстанционната присъда е постановена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и това представлява основание за нейната отмяна. Решаващият съд не е изложил мотиви по основни въпроси, свързани с доказването на обвинението и по отношение на наказанието. Първата инстанция не е посочила конкретни мотиви по отношение на доказаността на обвинението от обективна и субективна страна, и не е обсъдила доводите и възраженията на защитата за липсата на пряк умисъл и специална цел на деянието.

Непълнотата в правните съображения на атакувания съдебен акт, се явява препятствие пред въззивната инстанция провери правилността на атакуваната присъда. Затова Апелативен съд-Бургас намира, че тя следва да бъде отменена и делото да се върне за разглеждане от друг съдебен състав на същия съд, за да бъдат отстранени допуснатите нарушения. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във