Параграф22 Daily

§22 Новини

Във Фейсбук - единственото свободно място в Булгаристан, Румяна Ченалова обяснява дивотията "търговия с влияние"

Това са текстовете от НК , които касаят т.н." търговия с влияние" и които се намират в раздел "Подкуп" :

Чл. 304б. Който поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице във връзка със службата му, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева.

Чл. 304в. Наказанията по предходните членове се налагат и когато със съгласие на длъжностното лице, чуждото длъжностно лице или лицето, което твърди, че може да упражни влияние, дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.

Според ВКС за да е възможно осъществяването на съставите на чл.304б-в е нужно длъжностното лице, върху което се упражнява влияние да разполага с такива правомощия, които му дават възможност да вземе съответното решение. Във всички случаи обаче е нужно да е предложен, поискан, получен, обещан подкуп.

Не може да се окаже влияние върху президента да вземе решение за назначаване на посланик защото той НЯМА такива правомощия.Все едно лицето Х да повлияе на Главния прокурор да отмени закон./ не че е невъзможно в днешна България да се случи и това/.

Законът за дипломатическата служба ясно регламентира правомощията на МВнР и МС. Атестация, ротацията повишаването и др. са действия които закона възлага на министъра на външните работи.Решението за назначаване на посланик се взема от МС.Ако се упражнява влияние, то би трябвало да е върху членовете на МС начело с Борисов.

Президента не решава.Той може да коментира, предлага обсъжда.По закон подписва Указ за назначаването, но СЛЕД РЕШЕНИЕТО на МС.

За подкуп да не говорим.

Защо прокуратурата квалифицира отношенията между Узунов и Бобоков като "търговия с влияние". За да дискредитира президентската институция, за да попречи на Президента да формира по своя преценка служебен кабинет / в който може би да бъдат съветниците му/, защото оставката на Борисов е на дневен ред.

Играта загрубя и очевидно битката е на живот и смърт.

Борисовото управление виси на косъм и за него е изключително важно да си осигури служебен кабинет, който да контролира за да си осигури необезпокоявано преживяване до изборите.

НИЕ ЩЕ УЧАСТВАМЕ ЛИ В ТАЗИ БИТКА И НА ЧИЯ СТРАНА?!

Facebook logo
Бъдете с нас и във