Параграф22 Daily

§22 Новини

Във ВСС дискутираха алтернативни способи за решаване на потребителски, застрахователни и семейно-правни спорове

Висшият съдебен съвет бе домакин на поредна работна среща на тема „Медиацията като възможност за повишаване на ефективността на правосъдието“. В нея участваха Даниела Марчева – член на ВСС и председател на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието, Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на заместник-министър председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, доц. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България, Емил Алексиев – началник на отдел „Политика за потребителите“ в Министерство на икономиката, Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите, Константин Велев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи, представители на Висшия адвокатски съвет, съдии, медиатори, преподаватели по право и други.

Участниците в срещата се фокусираха върху темите за извънсъдебно разрешаване на спорове по Кодекса за застраховането, потребителски спорове и изготвяне на предложения за задължителната медиация по семейни и брачни дела, търговски и облигационни спорове, трудови спорове и административни спорове. Като организатор на форума, г-жа Марчева отбеляза основната цел – да се намери баланс, който да гарантира на гражданите бързо и качествено извънсъдебно решаване на техни спорове по искове без правна сложност посредством медиация и помирителни комисии, в резултат на което да се облекчи работата на съдилищата.

Като модератори на срещата, Георги Чехларов – заместник-председател на Софийския районен съд, и Константин Кунчев – съдия в СРС, разясниха изработените предложения за алтернативно разрешаване на потребителски спорове и такива между застрахователи, посредством помирителни комисии извън съда. Предложено бе да се създадат подобни към регулаторни органи или браншови организации и да се изработят специални правила, по които те да ги разглеждат. Преди образуване на съдебен спор, той задължително да минава през подобен орган, който може да даде много по-бързо, лесно и евтино решение.

Омбудсманът - Диана Ковачева, и Емил Алексиев – началник отдел в Министерството на икономиката, обърнаха внимание на принципни въпроси, като необходимостта от гаранции за правата на потребителите, къде да бъдат изградени подобни органи, доколко кореспондират те с Директивата на Европейската комисия за алтернативно решаване на спорове от 2013 г., ще имат ли задължителен характер техните решения, както и за приложението на медиацията.

Съдебните дела ще намалят с 10-15%, ако в България се въведе задължителна медиация, посочи Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието. Според нея основните проблеми пред медиацията са създаване на мрежа от медиационни центрове в градовете с районни съдилища, обучението на медиаторите и тяхната дисциплинарна отговорност, както и финансовото обезпечаване на тази услуга за гражданите. Г-жа Ахладова анонсира, че през месец декември ще приключи проект, една от целите на който е създаването на интернет медиация. Тя подкрепи идеята за въвеждане на задължителна медиация по семейно-правни въпроси.

В резултат на днешната среща ще бъде създаден координационен орган с участие на Даниела Марчева – член на ВСС, Диана Ковачева – омбудсман на Република България и представител на Висшия адвокатски съвет, който да формира работни групи по отделните теми, като покани и представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и други заинтересовани организации.

Участниците във форума ще предоставят предложения и конкретни коментари по дискутираните теми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във