Параграф22 Daily

§22 Новини

WWF и Интерпол погват "дървената мафия" в Европа

Световният фонд за природата (WWF) и Международната организация на криминалната полиция - Интерпол, подхващат незаконната сеч в Европа. На 19 ноември (вторник) в София започва двудневен семинар на тема на тема „Незаконни дейности в горите в България“. Форумът е част от проекта на  Европейската комисия “Укрепване на мрежите и разследването за по-ефективно прилагане на Регламента на ЕС за дървения материал (EUTR) / Горска престъпност”, а партньори на Интерпол са WWF Дунавско-Карпатска програма, WWF-Германия, Интерпол, WWF-Румъния, WWF-Франция, WWF-Белгия, WWF-ЕПО и WWF-България.

Според анонса на организаторите, в Белгия и Франция обучението ще се съсредоточи върху системите за проследяване на продукцията. Причината е, че тези две държави са типични потребители, които внасят дървесина чрез сложни посреднически вериги от високорискови държави от Африка или от Китай. Практиката е "стоката" да се внася през големи и трудни за контрол пристанища. В Румъния, България, Словакия и Украйна проектът ще се съсредоточи върху незаконната сеч в рамките на ЕС и върху трансграничните горски престъпления.

В края на април 2019 г. WWF и Интерпол обединиха сили в борбата срещу престъпленията в горите на глобално ниво. Този съюз, колкото и да изглежда странен, е напълно логичен.

WWF e най-голямата неправителствена организация, която се бори за опазването на природното богатство. В нея членуват над 5 млн. души, а дейността й покрива над 100 държави в цял свят.

Интерпол е втората по големина международна организация в света след ООН. В нея членуват 194 държави, а дейността ѝ може да бъде описана дори с... лозунг: международно взаимодействие и взаимопомощ в борбата срещу престъпността във всички нейни разновидности.

Съвместната работа на WWF и Интерпол цели да изгради широка мрежа от заинтересовани страни, които да обединят сили срещу престъпленията в горския сектор. Ключово за постигането на тази цел е обединяването на експертния опит на Интерпол в областта на правоприлагането и практическият опит на WWF в опазването на горите.

В работата на семинара, който започва на 19 ноември, ще вземат участие представители на Интерпол, WWF Германия, WWF-Централна и Източна Европа и две неизвестни за широката публика в България неправителствени организации, специализирани в разследване на престъпления срещу дивата природа - ClientEarth и Traffic. Вневния ред са включени и презентации на WWF-България, Изпълнителната агенция по горите и Асоциацията на прокурорите в България.

Форумът ще бъде открит за журналисти само за час и половина, след което работата продължава при закрити врата по искане на Интерпол.

Проблемът с бракониерската сеч продължава да стои на дневен ред, въпреки че за него се говори в продължение на десетилетия. През 2013 г. ЕС прие Регламент за дървения материал, който трябваше да сложи край на порочните антиекологични практики. Пропуски в прилагането му от редица държави членки на ЕС (сред които и България) обаче продължават да възпрепятстват реална промяна. Липсата (а и нежеланието) на конкретни решения за овладяване на проблема - в крайна сметка - доведе до обединяването на силите на WWF и Интерпол.

Според анализа на WWF, незаконният дърводобив в България достига между 2.4 и 2.7 млн. плътни куб. м. годишно, което е между 1/4 и 1/3 от общия дърводобив. А печалбите на дървената мафия и "белите якички" (т.е. сивият сектор) в горското стопанство се изчисляват на около 150 млн. лeвa. Също годишно...

Facebook logo
Бъдете с нас и във