Параграф22 Daily

§22 Новини

Yamaha Music Europe GmbH ” предприема доброволни мерки за изтегляне на електрически китари от марката Line 6

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация, съгласно която „Yamaha Music Europe GmbH“ (YME), предприема доброволни мерки за изтегляне на електрически китари от марката Line 6, тъй като не отговарят на изискванията на чл. 7 от Директива 2011/65/ЕС („ДООВ“).

„Yamaha Guitar Group“ (YGG) е провела тестване на китари Line 6, JTV и Shuriken, за да провери дали отговарят на измененията в ДООВ, влезли в сила от 22 юли 2019 г. По време на този тест китарите, произведени в WMI в Корея, са дали положителен резултат за наличие на олово (PB), което е забранено съгласно ДООВ.

На 9 август 2019 г. са уведомени отговорните германски органи за пазарен надзор, преустановени са доставките до продавачите на дребно, спряно е производството и доставките от фабриката, и всички наличности от тези китари, са спрени от последващо разпространение в Европа.

На базата на оценката на риска, направена от „GRADIENT“, общият риск за човешкото здраве и безопасност (потребители, работници по поправка, работници по рециклиране) и околната среда, е „Нисък“ или „Пренабрежим“. Тъй като потребителите не са изложени на веществото, не следва да се предприемат никакви последващи действия. Действия ще бъдат предприети единствено при китари, които са предоставени от потребителите за редовна поправка и поддръжка, като ще се подмени цялото окабеляване и печатните платки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във