Параграф22 Daily

§22 Новини

За да ти конфискуват имота в България вече не е нужно да си осъден

Съдът на Европейския съюз (СЕС) публикува решението си по преюдициалното запитване, направено от съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд по дело за разглеждане на иск за отнемане на незаконно придобито имущество, предявен от КПКОНПИ.

СЕС единодушно реши, че „Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления трябва да се тълкува в смисъл, че допуска правна уредба на държава членка, съгласно която национална юрисдикция постановява конфискация на незаконно придобито имущество след производство, което не зависи нито от установяване на престъпление, нито на още по-голямо основание от осъждане на предполагаемите извършители на това престъпление“.

От това решение непосредствено следва, че отнемането на незаконно придобито имущество (популярно в обществото като „гражданска конфискация“) не е обусловено от наказателно производство, завършило с влязла в сила осъдителна присъда.  Ето защо и българското законодателство за отнемане на незаконно придобито имущество е в съответствие с правото на ЕС.

До настоящия момент на основание на преюдициалното запитване са спрени 15 дела в съдилищата в страната.  КПКОНПИ ще предяви незабавно молби за възобновяването им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във