Параграф22 Daily

§22 Новини

За КТБ прокуратурата обвини и бившия шеф на банковия надзор Румен Симеонов

Днес, 7 април 2015 г., Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Румен Симеонов – бивш  подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“ в БНБ за престъпление по служба (чл. 282 ал.2 от НК). Той е бил избран с мандат от 6 (шест) години с решение от 22 март 2007 г. на 40 Народно събрание.

Румен Симеонов е обвинен в това, че в периода 29 февруари 2010 г. – 15 юни 2013 г., в София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, не е изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Правилника за функциите и отговорностите на структурните звена и за компетентностите на ръководните длъжностни лица в БНБ.

В качеството си на подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“ той е имал задължения да организира, ръководи и отговаря за дейността на управление „Банков надзор“ в БНБ, упражнявайки надзорни правомощия, включително да прилага самостоятелно и независимо предвидените в закона мерки за въздействие, както и да издава индивидуални административни актове по Закона за кредитните институции, наказателни постановления  и заповеди, които не е изпълнил в инкриминирания му период.

В Доклад на Надзорната  инспекция на БНБ от 29 февруари 2010 г. са констатирани множество нарушения в дейността на „Корпоративна търговска банка“ АД, създаващи опасност за финансовите интереси на вложителите. Въпреки, че е бил уведомен за това по надлежния ред, Симеонов не е приложил предвидените в закона надзорни мерки.

Престъплението е извършено с цел да се набави облага за акционерите на „Корпоративна търговска банка“ АД.

Бездействието на обвиняемия Симеонов е предпоставка за настъпване на немаловажни вредни последици, изразяващи се в застрашаване на финансовите  интереси на държавата.

Спрямо Румен Симеонов е взета мярка за неотклонение „Подписка“.

За същото престъпление към наказателна отговорност е привлечен и Цветан Гунев, избран за подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“ с решение от 12 юни 2013 г. на 42 Народно събрание.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във