Параграф22 Daily

§22 Новини

За ратификация e предложено Споразумението за създаване на Единен патентен съд

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението относно Единния патентен съд, към което България се присъедини в началото на 2013 г. Документът е част от проекта за единна патентна система на ЕС, насочена към стимулиране на иновациите в Европа. Единният патентен съд е вторият стълб на системата, наред с единната патентна закрила, и неговото създаване осигурява единна практика в областта на патентната закрила. Предлаганата система за съдопроизводство ще позволи и значителни икономии за европейските предприятия.

Със Споразумението се създава Единен патентен съд за решаване на спорове относно нарушаването и недействителността на европейски патенти, издадени по силата на Европейската патентна конвенция, и европейски патенти с единно действие, както и сертификати за допълнителна закрила на такива патенти. Съдът е общ за договарящите се държави-членки. Системата на Съда е децентрализирана. Съдопроизводството е двуинстанционно. Първоинстанционният съд е децентрализиран и включва както централно, така и местни и регионални отделения. Централното отделение е със седалище в Париж и подразделения в Лондон и Мюнхен. Местни или регионални отделения ще се установяват по искане на съответните договарящи държави. Съставите на отделните съдилища са многонационални. Първоинстанционният съд заседава в състав от трима съдии, а Апелативният съд – в състав от пет.

Създаването на Единен патентен съд ведно с единната патентна закрила ще подобри инвестиционния климат в България като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във