Параграф22 Daily

колонцифър НЕЩО СЕ СЛУЧИ...

Задлъжнялото правосъдно министерство иска пари от кабинета

Есенният сезон в правосъдното министерство ще започне с искане към кабинета за допълнителна финансова инжекция за бюджета на ведомството. Тази седмица министерството на Зинаида Златанова публикува проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г. в размер на 1087 314 лв. Средствата ще послужат за изплащане на задължения на ведомството към фирма, извършила реконструкция в Съдебната палата.


Компанията, която има да получава пари от министерството, е ЕнемонаАД, като казусът вече е преминал през търговското отделение на Темида. Претенциите на ЕнемонаАД към МП са за сумата на разноските по търговско дело № 789/2012 г. на Върховния касационен съд. Присъдените със съдебните решения вземания на компанията произтичат от договора за реконструкция на сутерен, партер и първи етаж на Съдебната палата, сключен между Върховния касационен съд и ЕнемонаАД. Споразумението е от 13 юни 2001 г., като впоследствие чрез подписване на анекси към него, договорът е разширен и е извършена реконструкция и на другите етажи на Съдебната палата.


В хода на изпълнение на договора между Върховния касационен съд, Министерството на правосъдието и строителната компания е подписано тристранно споразумение от 13 юни 2007 г., с което Върховният касационен съд е заместен като страна в правоотношението. Така върху министерството са прехвърлени всички права и задължения по сключения договор между Върховния касационен съд и ЕнемонаАД.


С решение от 23 май 2012 г., постановено от Арбитражния съд при Българската стопанска камара по вътрешно арбитражно дело № 5/2011 г., Министерството на правосъдието е осъдено да плати на компанията Енемона АД 532 909 лв. главница, представляваща подлежаща на връщане гаранция по сключен между страните договор за строителство, 130 646 лв. лихви върху нея, 187 743 лв. главница, представляваща стойността на допълнително извършени строително-монтажни работи по договора за строителство и 46 026 лв. лихви за забавяне, плюс 31 654 лв. разноски по делото.


Освен това с решение на Върховния касационен съд № 46 от 8 май 2013 г., постановено по търговско дело № 789/2012 г. е отхвърлен предявения от Министерството на правосъдието срещу Енемона АД иск за отмяна на решението по вътрешно арбитражно дело № 5/2011 г. на Арбитражния съд при Българска стопанска камара. ВКС осъжда Министерство на правосъдието да заплати на Енемона АД адвокатско възнаграждение в размер 22 295,52 лв.


В разгара на лятото в Министерството на правосъдието е постъпило предложение от компанията за подписване на двустранно споразумение, според което ведомството на Златанова трябва да изплати задълженията си по арбитражното дело в най-кратък срок и да отпаднат претенциите за сумата на разноските по търговското дело. На 12 август 2013 г. е подписано споразумение с фирмата, с изпълнението на което да се погаси задължението на Министерство на правосъдието за разноски в размер 22 295,52 лв. и да се предотврати натрупването на лихви в големи размери.


Казусът със задълженията на МП към компанията, ремонтирала Съдебната палата, може да приключи, ако Министерски съвет одобри и приеме проекта на министерството за допълнителната сума от 1 087 314 лв. към правосъдния бюджет. Парите ще покрият сумите, постановени от Арбитражния съд при Българската стопанска камара решение по арбитражно дело № 5/2011г. С изплащането на средствата през 2013 г. ще се предотврати нарастването на задълженията на Министерство на правосъдието с увеличаващата се лихва върху главниците, както и ще отпаднат претенциите за сумата на разноските по търговското дело на Върховния касационен съд, се казва в проекта, подписан от вицепремиера и правосъден министър Зинаида Златанова. П22

Facebook logo
Бъдете с нас и във