Параграф22 Daily

§22 Новини

Загубата на Зенит имоти АДСИЦ расте към максимума

Дружеството Зенит имоти АДСИЦ е реализирало загуба за второто тримесечие на годината, в размер на 24 хил. лв. Макар и с минимален ръст спрямо миналогодишната, загубата е с нова максимална стойност, според наличните финансови отчети. Общите приходи на дружеството са 2 хил. лв., крещу разходи от 26 хил.лв.


Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2014 г. са в размер на хиляда лв. и представляват 50.00% от общите приходи. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2014 г.


Към 30 юни 2014г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.03лв.


Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2014г. е 1 071 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. е намалял с 1.65 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във