Параграф22 Daily

§22 Новини

Заключителната конференция по проект на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР

​Проектът „Специализирано обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за повишаване сигурността на гражданското общество” е финансиран по оперативна програма „Добро управление“ на ЕС.

Заключителната конференция по проект „Специализирано обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за повишаване сигурността на гражданското общество”, финансиран по оперативна програма „Добро управление“ с бенефициер Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, се проведе днес. В присъствието на представители на фирмите – изпълнители, провели обучителните дейности беше отчетено изпълнението на планираните дейности и постигнатите резултати.

По проекта се провеждат четири вида обучения за общо 164 служители за работа със системите за ранно предупреждение и оповестяване и за ползване на информацията от Гео-информационния портал на Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН), както и за работа със специализиран софтуер, свързан с наблюдение и прогнозиране на опасни явления.

Обученията по проекта спомагат за подобряване на нивото на специализираните знания във връзка с ползването на информационните технологии в системите за мониторинг и за повишаване уменията на служителите, които поддържат, администрират и развиват системите за ранно предупреждение и оповестяване. С изпълнението на проекта се постига и по-ефективно взаимодействие между държавната администрация, обществото и бизнеса, подчерта директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ Младен Петров.

Той благодари на изпълнителите за създадените оптимални условия за специализираното обучение, както и на служителите за постигнатите резултати през 18-те месеца продължителност на програмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във