Параграф22 Daily

§22 Новини

Закон урежда как да съдим държавата, ако гази европейските ни права

Исковете срещу държавата, с които ще се търсят обезщетения за нарушения на европейското право от нейните органи, да се разглеждат по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) - това предвижда законопроект, внесен в петък (12 април) от четирима депутати от групата на ГЕРБ. За гражданите това означава, че делата ще се разглеждат срещу "проста такса" в размер на 10 лева, а не срещу 4% върху стойността на иска.

С този проект всъщност се слага край на дълъг спор, който "отлежава" вече четвърта година пред двете върховни съдилища в страната. През 2015 година беше образувано тълкувателно дело, по което Върховния касационен и Върховният административен съд трябваше съвместно да се произнесат по кой закон и пред кой съд - административен или граждански, ще се разглеждат такива дела. А че те трябва да се разглеждат и че държавата дължи обезщетения за безобразията на всичките си органи, включително и Народното събрание или съдилищата, е безспорно - поне според логиката и практиката на съда на Европейския съюз в Люксембург.

Поредното заседание по това тълкувателно дело е насрочено за 18 април. Много е вероятно обаче резултатът от него да бъде изпреварен от предлаганата законодателна промяна, внесена с проектозакона на депутатите Иглика Събева, Анна Александрова, Мария Илиева и Димитър Лазаров от ГЕРБ.

Те предлагат следното: в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди да се създаде нов текст, според който "Исковете срещу държавата за обезщетения за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз се разглеждат по реда, установен в Административно процесуалния кодекс, когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд. В останалите случаи исковете се разглеждат по реда, установен в Гражданския процесуален кодекс".

Вижте целия законопроект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във