Параграф22 Daily

§22 Новини

Законът за борба с трафика на хора приет на второ четене

Промените в Закона за борба с трафика на хора вече са факт, след като бяха приети на второ четене от народните представители. Както е известно, предложенията за промени бяха внесени от правителството. Както кабинетът записа в мотивите си, промените са продиктувани от необходимостта за спазване на международните правни инструменти, по които България е страна, както и от нуждата да се отстранят противоречия в разпоредби, които практиката е доказала за неприложими.

Поправките са свързани с развитието в институционалната рамка за противодействие на трафика на хора, както и с приетия от Министерски съвет Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик. Новите текстове, свързани с привеждане на националното законодателство с изискванията на международните правни норми, са породени от необходимостта за ефективно прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.

Конвенцията въвежда наднационални минимални стандарти и механизми за третиране жертвите на трафик, както и за оказването на необходимата им подкрепа и закрила. Конвенцията, която е в сила за Република България от 2007 г., предвижда т. нар. период за възстановяване и размисъл, който се предоставя на жертвите на трафик на хора за първоначално възстановяване след травмата, причинена от трафика и експлоатацията, за прекъсване на връзките с трафиканта, както и за вземане на съзнателно и информирано решение дали да съдействат за наказателното преследване на дееца. Важен момент в промените е регламентирането на международноправния статут на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) като национален орган за докладване. Досега НКБТХ изпълняваше изпълнява тази функция, което налага необходимостта статутът да бъде уреден и на законодателно ниво.

Промените предвиждат жертви на такова престъпление да могат да останат поне един месец в центровете за временно настаняване. Досега срокът беше 10 дни. Предвижда се също да се увеличи срокът за настаняване на жертвите на трафик в приюти за временно пребиваване, като се въвежда минимален такъв от 30 дни. Възможно е той да бъде удължен по предложение на съответния приют. Отпада задължението на приютите и центровете за настаняване да издирват семейства и роднини на децата жертви на трафик. Аргументът е, че служителите в тези центрове нямат капацитет да издирват близките. Националната комисия за борба с трафика на хора ще открива специализирани приюти за последваща реинтеграция. Откритите приюти ще се финансират от бюджета на комисията, която ще има основна роля по събиране на данни, свързани с борбата с трафика на хора и закрила на жертвите. Предвижда се и да им бъде осигурена безплатна правна и езикова помощ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във