Параграф22 Daily

§22 Новини

Закриват третостепенни бюджетни разпоредители в прокуратурата

Пленумът на Висшия съдебна съвет даде съгласие да се закрият третостепенните разпоредители с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет Прокуратурата на Република България, банковите им сметки – транзитна, сметка за наличността и за чужди средства, както и кодовете в СЕБРА на районните прокуратури в градовете Несебър, Поморие, Средец, Малко Търново, Царево, Котел, Нова Загора, Велики Преслав, Нови пазар, Исперих, Кубрат, Омуртаг, Попово, Радомир, Елена, Кнежа, Левски, Никопол, Червен бряг, Провадия, Девня, Бяла, Дулово, Тутракан, Първомай, Гълъбово, Раднево, Елхово, считано от 01.01.2020 г.

Възложено бе на началника на отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция “Държавно съкровище” за закриването на транзитните сметки, сметките за наличности и кодовете в СЕБРА на 28-те районни прокуратури, а след представяне на информация от администрацията на главния прокурор, по кои сметки и в кои банки, следва да се прехвърли наличността на сметките за чужди средства да бъдат уведомени обслужващите банки на районните прокуратури.

Пленумът на ВСС даде съгласие от 01.01.2020 г.  да се закрият кодовете по БУЛСТАТ на районните прокуратури като възложи на административните ръководители да предприемат необходимите действия.

Решенията са във връзка с продължаване на процеса на оптимизиране на структурата на районните прокуратури през 2020 г., съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/29.07.2019 г. и решение на Прокурорската колегия по протокол № 29/02.10.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във