Параграф22 Daily

§22 Новини

Зам.-главният прокурор при ВКП проведе видеоконферентна връзка с Лаура Кьовеши

Днес се проведе видеоконферентна среща между европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и Красимира Филипова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. По време на срещата, проведена по инициатива на Лаура Кьовеши, е било обсъдено функционирането на Европейската прокуратура и броя на европейските делегирани прокурори, които ще работят в България. Красимира Филипова декларира позицията на главния прокурор Иван Гешев, изразена и в предходната му видеоконферентна среща с Кьовеши, проведена през м. юни тази година, че двама европейски делегирани прокурори ще са недостатъчни предвид обема на предстоящата работа.

Заместник – главният прокурор сподели очакванията си че Народното събрание скоро ще приеме промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които националната правна уредба се привежда в съответствие с дейността на Европейската прокуратура. С промените се определя статутът и правомощията на европейските делегирани прокурори, като се гарантира независимостта им при упражняване на функциите по ръководство и надзор върху разследванията от компетентността на Европейската прокуратура.

Красимира Филипова отново заяви принципната позиция на главния прокурор за подкрепа на ПРБ в усилията на г-жа Кьовеши за осигуряване на кадрова обезпеченост и съответен бюджет за успешно функциониране на новия орган на Европейския съюз с децентрализирана структура, както и за активно и ползотворно партньорство в борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза.

Красимира Филипова използва случая, за да поздрави Лаура Кьовеши за официалния старт на работата на Европейската прокуратура, даден на тържествена церемония на 28 септември пред Съда на ЕС, на която европейският главен прокурор и европейските прокурори от държавите - членки встъпиха в длъжност. Сред тях бе и българският представител г-жа Теодора Георгиева.

Европейската прокуратура е независим орган на Европейския съюз, на който е възложено провеждането на разследвания, наказателното преследване и предаването на съд на извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза. Организирана е на централно ниво и на децентрализирано ниво. Централното ниво се състои от централна служба при седалището на Европейската прокуратура в Люксембург. Децентрализираното ниво се състои от европейски делегирани прокурори, които са установени в държавите членки. Европейската прокуратура осъществява наказателно преследване за престъпленията от компетентността й и упражнява функциите на прокурор пред компетентните съдилища на държавите  членки. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във