Параграф22 Daily

§22 Новини

Зам.-министър Бернер и представители на МВР се срещнаха със специален докладчик на ООН

Заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер и представители на структурите на МВР се срещнаха с Дубравка Шимонович, специален докладчик на ООН относно насилието срещу жени.

Мандатът на специалния докладчик е създаден през 1994 г., с цел да работи активно за превенция и противодействие на насилието срещу жени и за защита на правата на жените.

Заместник-министър Бернер подчерта, че въпросите, попадащи във фокуса на визитата, са от ключова важност за българските институции, и в частност за МВР, а темата за насилието над жени става все по-видима и обществената чувствителност към нея нараства. Много конкретни стъпки са предприети за комплексното адресиране на тези проблеми, между които актуализиране на законодателната рамка, обучение, изграждане на добри механизми за координация с държавните органи и с НПО, повишаване на информираността и предоставяне на цялостно съдействие на жертвите.

Заместник-директорът на ГДНП старши комисар Благородна Макева представи изчерпателна информация за дейността по превенцията и противодействието на насилието над жени, обучението на полицейския състав, сътрудничеството с организациите, предоставящи социални услуги за подпомагане на жертвите и международното полицейско сътрудничество. Подчерта, че по време на Българското председателство на Съвета на ЕС темата за противодействие на домашното насилие е била основен приоритет в работата на ръководената от нея РГ „Правоприлагане“.  Всички държави членки активно са се включили в работата по темата, а заключенията са били приети единодушна на СПВР през юни 2018 г.

В разговора бяха дискутирани също темите за противодействие на трафика на хора, подпомагането на жертви на трафик, работата на полицията с уязвими групи и поддържането на структурирани статистически данни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във