Параграф22 Daily

§22 Новини

Зам.-министър Таня Райчева участва в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“

Заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“се проведе на 9 декември т. г. в Брюксел. Дискутираните теми обхванаха плана за възстановяване на ЕС – превенция на проникването на организираната престъпност и подхода в контекста на хибридните заплахи и миграционните предизвикателства.

Участниците обсъдиха и изпълнението на Проекта на оперативна съвместимост. По отношение на Плана за възстановяване на ЕС зам.-министър Райчева изрази позицията, че детайлната оценка на уязвимостите при усвояване на средства от фондовете на ЕС ще осигури цялостен поглед върху процесите, а един по-координиран европейски подход за превенция и противодействие би допринесъл за по-ефективното справяне с тях.

Необходим е единен отговор на ЕС по отношение на хибридните заплахи и миграционните предизвикателства, както и да се търсят постоянни решения за целия ЕС, отбеляза зам.-министър Райчева. Тя припомни позицията на България за засилено сътрудничество с трети страни с цел постигане на устойчиви резултати в управлението на миграционните потоци. ЕС все още не разполага със стабилен механизъм за солидарност в управлението на миграцията и убежището. Ето защо апелираме за постигане на напредък по всички актове от Пакта, като дискусията върви паралелно и в пакет, поради връзките между отделните актове, бе категоричната позиция на българския представител на форума.

България подкрепя предложението за актуализиран график за пускане в експлоатация на системите ШИС, Вход/Изход и ETIAS при запазване на крайния срок за въвеждане на оперативната съвместимост на европейските информационни системи. Това ще даде възможност всички ангажирани страни да изпълнят поставените цели, посочи зам.-министър Райчева и апелира за достатъчно гъвкавост при разпределението на финансовите средства от фондовете на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във