Параграф22 Daily

§22 Новини

Зам.-министър Темелакиев: От ключово значение е засилването на контактите, ефективното сътрудничество и високото доверие

Заместник-министър Стоян Темелакиев участва в министерска конференция в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и на Гръцкото председателство на ПСЮИЕ. Темата на конференцията в гръцката столица Атина  бе „Укрепване на сътрудничеството и синергията между членовете на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP) и съответните партньори от третите страни с оглед адресиране на съществуващите заплахи за сигурността като организираната престъпност, нелегалната миграция, екстремизма и тероризма“. Акцент бе поставен върху предизвикателствата, свързани с войната в Украйна и последиците от нея върху регионалната сигурност с поглед върху трафика и експлоатацията.

Заместник-министърът на вътрешните работи определи дискусията като актуална и навременна. Той подчерта, че войната в Украйна извежда общи предизвикателства: от една страна укрепване на капацитета ни за прием на бежанците и да управляваме ефективно всички хуманитарни аспекти в следствие от войната,  от друга - гарантиране на високо ниво на сигурност, включително по-ефикасен граничен контрол и противодействие на целия спектър от заплахи. В този смисъл на преден план излиза необходимостта от укрепване на диалога между всички държави в региона, осъществяване на  бърз и директен обмен на информация и добри практики, планиране на съвместни действия и търсене на конкретни решения на възникващите заплахи и предизвикателства за сигурността.

Стоян Темелакиев запозна участниците с актуалната ситуация в България и мерките, които предприемаме. „От началото на войната до края на м. април в България са влезли над 200 000 украински граждани, по-голямата част от които жени и деца. Най-много бежанци са преминали през границата с Румъния. Над 90 000 души се намират в България към момента, като от тях за временна закрила са регистрирани 87 534, от които 35 180 деца и 377 непридружени непълнолетни. Изградихме система за управление на процесите на национално ниво – оперативна координационна група към Министерския съвет, която координира всички дейности, както и междуведомствени групи по различни направления: първоначален прием и предоставяне на временна закрила; транспорт и настаняване; здравни грижи, образование и заетост и други.

На национално ниво предприемаме редица мерки в отговор на новите реалности и оптимизирахме координацията за ранно идентифициране и противодействие на заплахите за сигурността. Бързите и облекчени процедури по регистрация на бежанците са съпроводени със строг граничен контрол и проверки за сигурност в пълен обем. Извършва се засилен контрол на преминаващите пътни превозни средства за укрити лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и изделия с възможна двойна употреба. Завишен е и контролът по отношение на радиоактивни материали.“

Той отбеляза, че бежанският поток може да бъде използван от организирани престъпни групи за целите на тяхната дейност. Затова залагаме на превенцията. Полицейските органи работят в тясно сътрудничество с представители на други държавни институции и най-вече с местната власт. По този начин се осигурява редовна и актуална информация за положението и рисковете за бежанците от Украйна.

В рамките на Министерството на вътрешните работи е създадена организация за събиране на информация, оценка и анализ на потенциални промени в ситуационната картина на престъпността. Извършват се редовни проверки на стратегически обекти на критичната инфраструктура, осъществява се проверка на лица и превозни средства. Ежедневно се извършва мониторинг на Интернет пространството. Предприемат се мерки и за недопускане на кибератаки срещу институции, разпространение на фалшиви новини и материали с пропагандно съдържание. Проведени са действия по филтриране и ограничаване на трафика на немалък брой интернет адреси и домейни, от които се извършват хакерски атаки.

България подкрепя необходимостта от проактивен и целеви подход в отговор на идентифицираните от EMPACT заплахи като трафик на хора, контрабанда на мигранти, киберпрестъпност, трафик на наркотици, тероризъм и други.

Нелегалната миграция и последиците от нея  в сферата на трансграничната престъпност изискват цялостен и координиран отговор, важни са добрият диалог и оперативното сътрудничество между всички държави от региона, подчерта заместник-министърът на вътрешните работи. Като пример за добри практики той посочи  изградения Съвместния център за полицейско и митническо сътрудничество между България, Гърция и Турция, който през последните 5 години се утвърди като модел за успешно оперативно взаимодействие в борбата с нелегалната миграция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във