Параграф22 Daily

§22 Новини

Замениха командирован член на ВСС в проучването опита на Португалия в реформата на съдебната карта

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова Вероника Имова – представител на Съдийската колегия и координатор „Участие на представители на съдилищата при разработване на ЕИСС“ от екипа за управление на проекта за участие в работно посещение в Лисабон, Португалска република, във връзка с изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, за периода 18-22 юни 2019 г.

Госпожа Имова е командирована вместо Красимир Шекерджиев, командирован с решение по протокол № 11/09.05.2019 г.

В Португалия членовете на ВСС и магистратите ще се запознаят с добрите практики при реализираните през последните 10 години реформи на съдебни карти в държави-членки на ЕС в контекста на тяхната приложимост към българската съдебна система.

Разходите за осъществяване на командировките са за сметка на бюджета на проекта, с изключение на разходите за медицински застраховки, които са за сметка на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във